Om Hydrokorets korturer

Den årlige korturen er desidert en av korets største høydepunkter for kormedlemmene. Annethvert år legger vi turen til utlandet, og annethvert år til innenfor Norges grenser. En reisekomité er ansvarlig for å planlegge og organisere turen - og det gjøres skikkelig! Komitéen foretar alltid en rekognoseringstur for å gjøre nødvendige avtaler og sjekke avstander og andre forhold knyttet til logistikken. Viktig er også å finne gode lokasjoner for planlagte eller improviserte opptredener. En festaften avslutter alltid turen, der koret spiser godt, synger og opptrer for hverandre. 

 

Konsert i Krakow