Utskrift

Bli medlem i Hydrokoret

Hvem kan bli med i koret?

Koret består av ca 50 aktive sangere (høst 2015). Hydro-ansatte (med familie) kan uten videre bli med på øvelsene uten å søke opptak. Inntak av eksterne sangere gjøres av styre og dirigent basert på behov for styrking. Det er da et krav om relevant korerfaring eller annen vesentlig musikkerfaring. 

Hva koster det å være med i koret?

Hydrokoret får betydelig økonomisk støtte fra Norsk Hydro, som dekker kostnader til dirigent og en del øvrige utgifter. Kormedlemmene betaler derfor en relativt lav årsavgift (p.t. kr 500). Koret støtter den årlige turnéen med et bidrag per person (ca 20%). 

Førjulskonserten har ofte mellom 200 og 400 tilhørere, de fleste familie og venner av korets medlemmer og av Hydro. For å oppnå dette må korets medlemmer drive PR og selge billetter, minimum 5 billetter hver.

Hvordan er koret organisert?

Årsmøtet velger et styre som adminsitrerer koret basert på gjeldende vedtekter. Styret setter bl.a. opp en terminplan som gir en oversikt over øvelser og opptredener. Årsmøtet velger også et antall komiteer som ivaretar oppgaver som turnè,  konserter, fester, noteforvaltning etc. Det forventes at alle i koret kan stille til valg i en komitè, hvor man velges for to år av gangen. Dette bidrar til en god fordeling av oppgaver, og til å bli bedre kjent med de andre sangerne og dermed styrke det sosiale miljøet. Innen hver stemmegruppe er det en stemmefører som kan følge opp spesielle oppgaver og som er kontakt mellom stemmegruppe, styre og dirigent. Ta kontakt med henne/ham om du har noe på hjertet!

Hva forventes av deg som medlem?

  • At du er glad i å synge, og har en stemme egnet for korsang.
  • At du tar ansvar og stiller på øvelser og opptredener – din stemme teller! 
  • At du følger dirigentens instruksjoner, evt også å bli flyttet til en annen stemmegruppe om nødvendig. 
  • At du selv bidrar til effektive øvelser ved oppmøte i tide, og ved konsentrasjon og ro under øvelsene. 
  • At du tar din tørn praktisk og administrativt – det er sosialt og morsomt!

 

Velkommen!