Utskrift

Årene 1980 - 1989

 

Årstall          Konserter / Turnéer

 

 

1980                Medvirkning ved Hydros 75 års jubileum i Konserthuset

 

1982                Medvirkning ved Rjukankveld i Oslo Samfunnshus

 

1983                Julekonsert med Hydro-orkester i Folkets Hus, Porsgrunn

 

1984                Trond Dahlen blir dirigent i Hydrokoret

 

1985                Konserter i Munch-museet og Folkemuséet Bygdøy sammen med Vattenfallskören, Stockholm

 

1986                Vårturné til Gøteborg og konsert i Sjømannskirken

 

1987                Beatles-konsert sammen med Canto Ammonia i Ibsen-huset, Skien

 

1988                Vårturné til Kjøbenhavn
  Innspilling av julekassetten ”Julekveld”

 

1989                Vårturné til Paris